Ngói Tráng Men

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân
  Ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men trong Mỹ Xuân
  Ngói 10 tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men trong Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 tráng men trong và men xanh Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men trong và men xanh Mỹ Xuân
  Ngói 10 tráng men trong và men xanh Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men trong và men xanh Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men xanh Mỹ Xuân
  Ngói 10 tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói 10 tráng men xanh Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân
  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 22 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 22 tráng men nâu Mỹ Xuân
  Ngói 22 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 22 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 350 x 212 x 12 mm

  * Trọng lượng: 2.1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 22 tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói 22 tráng men trong Mỹ Xuân
  Ngói 22 tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói 22 tráng men trong Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 350 x 212 x 12 mm

  * Trọng lượng: 2.1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 22 tráng men trong và men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 22 tráng men trong và men nâu Mỹ Xuân
  Ngói 22 tráng men trong và men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 22 tráng men trong và men nâu Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 350 x 212 x 12 mm

  * Trọng lượng: 2.1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân

  ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân
  ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân

  Ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 350 x 212 x 12 mm

  * Trọng lượng: 2.1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói âm dương men nâu Mỹ Xuân

  Ngói âm dương men nâu Mỹ Xuân
  Ngói âm dương men nâu Mỹ Xuân

  Ngói âm dương men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 215 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói âm dương Mỹ Xuân

  Ngói âm dương Mỹ Xuân
  Ngói âm dương Mỹ Xuân

  Ngói âm dương Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 215 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói âm dương tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói âm dương tráng men trong Mỹ Xuân
  Ngói âm dương tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói âm dương tráng men trong Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 215 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1 kg/ viên