Ngói Xi Măng Màu

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 2 màu đỏ đen sóng nhỏ MN006

  Ngói 2 màu đỏ đen sóng nhỏ MN006
  Ngói 2 màu đỏ đen sóng nhỏ MN006

  Ngói 2 màu đỏ đen sóng nhỏ MN006

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 2 màu đỏ đen X1406

  Ngói 2 màu đỏ đen X1406
  Ngói 2 màu đỏ đen X1406

  Ngói 2 màu đỏ đen X1406

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 425 x 345 mm

  * Trọng lượng: 4.0 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đen M009

  ngói màu đen M009
  ngói màu đen M009

  Ngói màu đen M009

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đen sóng nhỏ MN009

  Ngói màu đen sóng nhỏ MN009
  Ngói màu đen sóng nhỏ MN009

  Ngói màu đen sóng nhỏ MN009

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đen X1409

  ngói màu đen X1409
  ngói màu đen X1409

  Ngói màu đen X1409

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 425 x 345 mm

  * Trọng lượng: 4.0 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ cam M008

  ngói màu đỏ cam M008
  ngói màu đỏ cam M008

  Ngói màu đỏ cam M008

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ đen M006

  ngói màu đỏ đen M006
  ngói màu đỏ đen M006

  Ngói màu đỏ đen M006

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ sậm M005

  Ngói màu đỏ sậm M005
  Ngói màu đỏ sậm M005

  Ngói màu đỏ sậm M005

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ sậm sóng nhỏ MN005

  ngói màu đỏ sậm sóng nhỏ MN005
  ngói màu đỏ sậm sóng nhỏ MN005

  Ngói màu đỏ sậm sóng nhỏ MN005

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ sậm X1405

  Ngói màu đỏ sậm X1405
  Ngói màu đỏ sậm X1405

  Ngói màu đỏ sậm X1405

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 425 x 345 mm

  * Trọng lượng: 4.0 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ tươi M004

  Ngói màu đỏ tươi M004
  Ngói màu đỏ tươi M004

  Ngói màu đỏ tươi M004

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói màu đỏ tươi sóng nhỏ MN004

  Ngói màu đỏ tươi sóng nhỏ MN004
  Ngói màu đỏ tươi sóng nhỏ MN004

  Ngói màu đỏ tươi sóng nhỏ MN004

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 420 x 330 x 24 mm

  * Trọng lượng: 4.2 kg/ viên