Gạch Trang trí, Thông Gió

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch Bánh Ú Mỹ Xuân

  Gạch Bánh Ú Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 50 mm

  * Trọng lượng: 2.5 kg/ viên
  * Gạch Bánh Ú sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch chữ U Mỹ Xuân

  Gạch chữ U Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 75 mm

  * Trọng lượng: 2.5 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch Đồng Tiền

  Gạch Đồng Tiền

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.4 kg/ viên

  * Gạch Bông gió Đồng Tiền sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch Hạ Uy Di

  Gạch Hạ Uy Di

   

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.5 kg/ viên
  * Gạch Bông gió Hauydi sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch Hoa Phượng

  Gạch Hoa Phượng

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.4 kg/ viên
  * Gạch Bông Gió Hoa Phượng sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch Tứ Diệp

  Gạch Tứ Diệp

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.4 kg/ viên

  * Gạch Bông gió Tứ Diệp sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…