Gạch trang trí, thông gió

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch bánh ú Mỹ Xuân

  Gạch bánh ú Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 50 mm

  * Trọng lượng: 2.5 kg/ viên
  * Gạch Bánh Ú sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch đồng tiền

  Gạch đồng tiền

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.4 kg/ viên

  * Gạch Bông gió Đồng Tiền sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch hạ uy di

  Gạch hạ uy di

   

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.5 kg/ viên
  * Gạch Bông gió Hauydi sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch hoa phượng

  Gạch hoa phượng

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.4 kg/ viên
  * Gạch Bông Gió Hoa Phượng sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch tứ diệp

  Gạch tứ diệp

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 200 x 60 mm

  * Trọng lượng: 2.4 kg/ viên

  * Gạch Bông gió Tứ Diệp sử dụng chủ yếu để trang trí thông gió cho ngôi nhà thông thoáng…