Ngói Tráng Men

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân
  Ngói âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 215 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói đại viền âm dương tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói đại viền âm dương tráng men nâu Mỹ Xuân
  Ngói đại viền âm dương tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói đại viền âm dương tráng men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Bộ (1 viền lớn + 1 viền nhỏ)

  * Kích thước viền lớn: 280 x 180 x 14 mm

  * Kích thước viền nhỏ: 230 x 100 x 10 mm

  * Trọng lượng: 2.55 kg/bộ

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói đại viền âm dương tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói đại viền âm dương tráng men trong Mỹ Xuân
  Ngói đại viền âm dương tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói đại viền âm dương tráng men trong Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Kích thước viền lớn: 280 x 180 x 14 mm

  * Kích thước viền nhỏ: 230 x 100 x 10 mm

  * Trọng lượng: 2.55 kg/bộ

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói đại viền âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói đại viền âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân
  Ngói đại viền âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói đại viền âm dương tráng men xanh Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Bộ (1 viền lớn + 1 viền nhỏ)

  * Kích thước viền lớn: 280 x 180 x 14 mm

  * Kích thước viền nhỏ: 230 x 100 x 10 mm

  * Trọng lượng: 2.55 kg/bộ

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói đại viền tráng men và không tráng men Mỹ Xuân

  Ngói đại viền tráng men và không tráng men Mỹ Xuân
  Ngói đại viền tráng men và không tráng men Mỹ Xuân

  Ngói đại viền tráng men và không tráng men Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Bộ (1 viền lớn + 1 viền nhỏ)

  * Kích thước viền lớn: 280 x 180 x 14 mm

  * Kích thước viền nhỏ: 230 x 100 x 10 mm

  * Trọng lượng: 2.55 kg/bộ

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói mũi hài lớn tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói mũi hài lớn tráng men nâu Mỹ Xuân
  Ngói mũi hài lớn tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói mũi hài lớn tráng men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 275 x 197 x 14 mm

  * Trọng lượng: 1.3 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói mũi hài lớn tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói mũi hài lớn tráng men trong Mỹ Xuân
  Ngói mũi hài lớn tráng men trong Mỹ Xuân

  Ngói mũi hài lớn tráng men trong Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 275 x 197 x 14 mm

  * Trọng lượng: 1.3 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói mũi hài lớn tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói mũi hài lớn tráng men xanh Mỹ Xuân
  Ngói mũi hài lớn tráng men xanh Mỹ Xuân

  Ngói mũi hài lớn tráng men xanh Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 275 x 197 x 14 mm

  * Trọng lượng: 1.3 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men nâu

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men nâu
  Ngói tiểu Mỹ Xuân men nâu

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men nâu

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 180 x 100 x 12 mm

  * Trọng lượng: 0.5 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men trong

  ngói tiểu Mỹ Xuân men trong
  ngói tiểu Mỹ Xuân men trong

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men trong

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 180 x 100 x 12 mm

  * Trọng lượng: 0.5 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men xanh

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men xanh
  Ngói tiểu Mỹ Xuân men xanh

  Ngói tiểu Mỹ Xuân men xanh

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 180 x 100 x 12 mm

  * Trọng lượng: 0.5 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói Tiểu Mỹ Xuân Tráng Men

  Ngói tiểu Mỹ Xuân tráng men
  Ngói tiểu Mỹ Xuân tráng men

  Ngói Tiểu Mỹ Xuân Tráng Men

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 180 x 100 x 12 mm

  * Trọng lượng: 0.5 kg/ viên