Gạch Xây

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch đinh 8x18

  Gạch đinh 8×18

  • Mã sản phẩm: G02
  • Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18
  • Trọng lượng: 1.2 kg
  • Kích thước: 80 x 80 x180 mm
  • Thông số khác: Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 – KCN Biên Hòa 1): 1.100 đồng/viên
 • You've just added this product to the cart:

  Gạch Hourdis Mỹ Xuân

  Gạch Hourdis Mỹ Xuân

 • You've just added this product to the cart:

  Gạch ống 8x18

  Gạch ống 8×18

  • Mã sản phẩm: G02
  • Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18
  • Trọng lượng: 1.2 kg
  • Kích thước: 80 x 80 x180 mm
  • Thông số khác: Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 – KCN Biên Hòa 1): 1.100 đồng/viên
 • You've just added this product to the cart:

  Gạch ống 9x19

  Gạch ống 9×19

  • Mã sản phẩm: G02
  • Tên: Gạch 4 lỗ 8 x 18
  • Trọng lượng: 1.2 kg
  • Kích thước: 80 x 80 x180 mm
  • Thông số khác: Giá bán lẻ công bố (giao hàng tại xí nghiệp 2 – KCN Biên Hòa 1): 1.100 đồng/viên