Ngói Đất Sét Nung

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 Mỹ Xuân

  Ngói 10 Mỹ Xuân

  Thông Số Kỹ Thuật:

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân
  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Ngói 10 và ngói 10 tráng men nâu Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Độ dốc tối ưu: 35 – 45 độ

  * Kích thước: 420 x 330 x 12 mm

  * Trọng lượng: 4.5 kg/ viên

  * Quy cách lợp: 10v/m2

  * Quy cách đóng gói: 4v/bó

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 22 Mỹ Xuân

  Ngói 22 Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 350 x 212 x 12 mm

  * Trọng lượng: 2.1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân

  ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân
  ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân

  Ngói 22 và ngói 22 tráng men Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 350 x 212 x 12 mm

  * Trọng lượng: 2.1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói âm dương Mỹ Xuân

  Ngói âm dương Mỹ Xuân
  Ngói âm dương Mỹ Xuân

  Ngói âm dương Mỹ Xuân

  Thông số kỹ thuật

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 215 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói cánh phượng

  Ngói cánh phượng

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 222 x 145 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1.0 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói Cánh Phượng Mỹ Xuân

  Ngói Cánh Phượng Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 222 x 145 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1.0 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói Con Sò Mỹ Xuân

  Ngói Con Sò Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 250 x 160 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1.0 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói Đại Viền Âm Dương

  Ngói Đại Viền Âm Dương

  * Đơn vị tính: Bộ (1 viền lớn + 1 viền nhỏ)

  * Kích thước viền lớn: 280 x 180 x 14 mm

  * Kích thước viền nhỏ: 230 x 100 x 10 mm

  * Trọng lượng: 2.55 kg/bộ

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói Màn Chữ Thọ Mỹ Xuân

  Ngói Màn Chữ Thọ Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 200 x 150 x 12 mm

  * Trọng lượng: 0.65 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói Tiểu Mỹ Xuân

  Ngói Tiểu Mỹ Xuân

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 180 x 100 x 12 mm

  * Trọng lượng: 0.5 kg/ viên

 • You've just added this product to the cart:

  Ngói vảy cá vuông

  Ngói vảy cá vuông

  * Đơn vị tính: Viên

  * Kích thước: 245 x 160 x 12 mm

  * Trọng lượng: 1.0 kg/ viên