Căn hộ sử dụng màu trắng, xanh lá và hồng để trang trí